onsdag den 16. april 2014

Flying Fish: It's Almost Fairy Time

Pressen skrev:

Pol 27/4 93 "trekvart times soapopera som tit er i tydelig tråd med Magical Mystery Tour. et overrumplende, snurrigt eventyrland befolket af gummiænder, elskere, forbrændte soldyrkere og kaniner, alt sammen formidlet af de to brødre Martin og Johan Gerup" 

Gaffa, juni 93 "Noget af det mest fantasifulde indenfor dansk musik længe" 

Aktuelt K. Skotte 22/4 93
"Snurrige tekster, velourharmoni og gode melodier. Gummiænder, pyramidalsk visdom, ægte Shakespeare og masser af fornem guitar."

Tjeck maj 93 " Flying Fish burde blive en eksportvare. De har formået at give dansk musik et nyt udtryk og mere iørefaldende end længe hørt."

Berl. 5 maj 93 "spræller med en kriblende rytmisk understrøm og slår gnister i kraft af Gerups intelligente, uskolede og knivskarpe guitarforsiringer. 

Flying Fish spillede på Roskilde Festival, 1993. 

Flying Fish It's almost fairy time 

Listen, listen - people of the earth 

The press wrote: (translated - see bottom of page) 

Politiken 27/4 93 "45 minutes of soap opera, often clearly consistent with Magical Mystery Tour. A surprising, whimsical wonderland populated by rubber ducks, lovers, burned sun worshipers and rabbits, all arranged by the brothers Martin and Johan Gerup" 

Gaffa, June 93 "Some of the most imaginative in Danish music for a long time" 

Aktuelt, Kim Skotte 22/4 93 
"Whimsical lyrics, velvet harmony and good tunes. Rubberducks, pyramidical wisdom, genuine Shakespeare and lots of classy guitar." 

Tjeck May 93 "Flying Fish should become an export product. They have managed to give the Danish music a new expression and more catchy than heard for a long time." 

Berlingske May 5 93 "wriggling with a crispy rhythmic undercurrent and sparks through Gerups intelligent, unschooled and knifesharp guitar ornamentations. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar